Mentale begeleiding-Team

Teamsport, het geheel is meer dan de som der delen. Talenten die optimaal benut moeten worden, wil het team zo goed mogelijk zijn.

Alle individuen in een team hebben vaak hetzelfde doel voor ogen, strijden voor het hoogst haalbare. Maar is dit voor iedereen hetzelfde? Zit iedereen altijd op dezelfde lijn, of ontstaan er soms wat strubbelingen? Binnen een team is het zeer belangrijk dat men elkaar goed begrijpt en weet wat de ander denkt, vindt, of doet, maar ook dat problemen besproken worden. De samenwerking tussen de individuen moet optimaal zijn om ook optimaal te kunnen presteren. Een sportpsycholoog kan hierbij helpen wanneer dit (nog) niet het geval is.

Teamtraining is geschikt voor elke groep performers of sporters. Dit kunnen teamsporten zijn, maar ook ploegen van individuele sporten en groepen dansers en/of andere performers.

Wat houdt een mentaal trainingstraject voor teams in?
In tegenstelling tot een individueel traject zal bij teams de focus liggen op het groepsproces. De mentale training is gericht op het zo efficiënt mogelijk inrichten van een teamprestatie. Er wordt uitgegaan van het team als geheel, maar eventueel kan ook specifieke aandacht besteedt worden aan individuele leden binnen het team. Voor meer informatie over deze trajecten zie ‘individueel’.

Het traject zal voornamelijk bestaan uit groepsbijeenkomsten, observaties en gesprekken met team- en stafleden. Voor de sportpsycholoog is het belangrijk om een goed beeld te kunnen vormen van het team en de onderlinge verhoudingen binnen het team. Er kan een teamprofiel opgesteld worden aan de hand van observaties, gesprekken en eventueel vragenlijsten. Zo wordt het stadium waarin het team zich bevindt en de sterke en zwakke punten van het team in kaart gebracht. Vervolgens kunnen workshops/groepsbijeenkomsten worden ingericht, afhankelijk van het teamprofiel, de voorkeur van het team en de coach.

Hierin kunnen onder andere aan de volgende mentale vaardigheden gewerkt worden:

  • (gezamenlijk) doelen stellen
  • Communicatie
  • Richten van aandacht (concentratie)
  • Mentaal voorstellen – visualiseren
  • Gedachtetraining
  • Teambuilding – groepsprocessen en dynamica

Voorafgaand aan het traject is het zeer wenselijk om de behoeften, wensen en verwachtingen goed uit te spreken vanuit de staf en het team.

Neem contact op via diana@pamperformance.com voor meer informatie over mogelijkheden, tarieven en beschikbaarheid.