Grensoverschrijdend gedrag in de sport

“Bijna 72 procent van de Nederlanders geeft aan in zijn of haar jeugd minimaal eenmaal grensoverschrijdend gedrag in de sport te hebben meegemaakt. Ruim 48 procent geeft aan dat de gebeurtenis ook echt impact heeft gehad. Het zijn onthutsende cijfers die blijken uit onderzoek dat in 2019 in opdracht van NOC*NSF werd uitgevoerd. De positie van sportpsychologen is lang niet altijd even duidelijk in deze problematiek en dus vraagt de werkgroep NO GO-gedrag aandacht voor de ernst van de situatie.

Het ondersteunen van sporters en betrokkenen rondom grensoverschrijdend gedrag vraagt specifieke expertise en ervaring. Hiervoor is binnen de Vereniging voor Sportpsychologie Nederland (VSPN) een speciale werkgroep opgericht. Hierover is recent een artikel verschenen op SportKnowHowXL:

Sportpsychologen in actie tegen grensoverschrijdend gedrag

Voor meer informatie over de hulpverlenerslijst en het groepsaanbod dat is opgezet vanuit de werkgroep kijkt u hier: Hulpverleners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *